Christian viser hvordan man setter opp en NEXSMART™ Guardian samt fjernkontroll, dør-/vindussensor og bevegelsessensor

Christian viser hvordan man setter opp en NEXSMART™ Guardian-røykvarsler

Christian viser hvordan man setter opp skallbeskyttelse for NEXSMART alarmsystem via appen.

Gjennomgang av innstillinger, funksjoner osv. i appen for NEXSMART Guardian og alarmsensorene.

LAST NED APPEN

1 Søk etter «Smart life – Smart Living» i App Store eller Google Play. Du kan også skanne en av QR-kodene her.

2 Registrer en bruker og følg instruksjonene for å logge på. Eller les de detaljerte instruksjonene ved å klikke her.

guide screenshot

LEGGE TIL GUARDIAN

1 Koble telefonen til Wi-Fi (2,4 GHz).

2 Klikk på «+» i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

3 Velg «Sensors» → «Alarm (Wi-Fi)».

4 Slå på Guardian og hold inne «Reset» til du hører 1 pip, slipp deretter tilbakestillingsknappen.

guide screenshot

5 Oppgi Wi-Fi-passordet ditt og klikk på «Next». Passordet kan ikke inneholde spesialtegn.

guide screenshot

6 Marker «Confirm the indicator is rapidly blinking» og klikk på «Next» for å koble til nettverket.

guide screenshot

Den optimale avstanden mellom Guardian og Wi-Fi-ruteren er 3–5 meter.

LEGGE TIL TILBEHØR

Sørg for å fjerne plast rundt batteriene før du legger til en sensor eller fjernkontroll.

Gå inn i brukergrensesnittet til alarmen. Deretter:

1 Klikk på «Accessories».

guide screenshot

2 Klikk på «Add Sub-device».

guide screenshot

3 Klikk på «Sensor».

guide screenshot

4 «Confirm the indicator is blinking rapidly.»

guide screenshot

Nå skal Guardian være i sammenkoblingsmodus og søke etter tilbehør. For å legge til aktiverer du sensoren innen 30 sekunder. Guardian bekrefter å være lagt til med 1 pip.

guide screenshot guide screenshot

DØR-/VINDUSSENSOR

Sørg for å fjerne plast fra batteriet før du legger til sensoren.

Sett Guardian i sammenkoblingsmodus. Deretter aktiverer du dørsensoren ved å montere de to delene og fjerne dem fra hverandre igjen. Sensoren blinker rødt når den er aktivert, Guardian gir 1 pip når sensoren er tilkoblet.

Sørg for at de to magnetene ikke er installert mer enn 10 mm fra hverandre.

For å bytte batteri, skyves den nedre delen på den store magneten. Batteriet er av typen 23 A med 12 V.

BEVEGELSESSENSOR

Sørg for å fjerne plast fra batteriet før du legger til sensoren..

Sett Guardian i sammenkoblingsmodus. Aktiver deretter PIR-sensoren. Slå av og deretter på sensoren. Sensoren blinker rødt når den er aktivert, Guardian gir 1 pip når sensoren er tilkoblet.

Installer sensoren utenfor direkte sollys. Ikke rett sensoren direkte mot en radiator eller annen varmeapparat. Registreringsavstand er maks 8 m og deteksjonsvinkelen er 110°.

For å skifte batteri, fjernes bakdekselet og batteriet tas ut. Batteritypen er 6F22 med 9 V.

RØYKVARSLER

Sørg for å fjerne plast fra batteriet før du legger til sensoren.

Sett Guardian i sammenkoblingsmodus. Aktiver deretter røyksensoren ved å trykke på «test»-knappen til alarmen går. Guardian gir 1 pip når sensoren er koblet til.

Installer sensoren utenfor direkte sollys. Ikke rett sensoren direkte mot en radiator eller annen varmeapparat. Registreringsavstand er maks 8 m og deteksjonsvinkelen er 110°.

For å skifte batteri, vri på bakdekselet og ta ut batteriet. Batteritypen er 6F22 med 9 V.

FJERNKONTROLL

Sørg for å fjerne plast fra batteriet før du legger til fjernkontrollen.

Sett Guardian i sammenkoblingsmodus. Aktiver fjernkontrollen ved å trykke på en knapp. Guardian gir 1 pip når sensoren er koblet til.

For å skifte batteri, vri på bakdekselet og ta ut batteriet. Batteritype CR2032 med 3 V.

TILBAKESTILLE TIL FABRIKKINNSTILLINGER

Factory reset

Bruk det medfølgende pin-verktøyet for å holde tilbakestillingsknappen på Guardian inne i 5–10 sekunder. Det må være strøm på enheten når denne operasjonen utføres.

FJERNE SENSOREN

1 Fra startsiden til Smart Life-appen, trykker og holder du på den sensoren du vil fjerne.

guide screenshot

2 Når sensoren er uthevet trykker du på «Remove Device».

guide screenshot

FUNKSJONER

På hjemmesiden til Guardian-grensesnittet kan du enten aktivere, deaktivere, aktivere hjemmearmering eller opprette SOS-alarm. De samme handlingene kan utføres med fjernkontrollen.

ZONER

For å endre sone på en sensor, går du til innstillingene i Guardian-grensesnittet på appen. Velg «Arm» under soneattributtet. Klikk nå på en sensor, og du kan tilordne den til andre soner.

Noen sensorer tildeles automatisk til «armert» og andre tildeles «24 H» osv. Du kan flytte dem til andre soner her.

EKSEMPEL PÅ BRUK AV SONER

Hvis du bare vil aktivere dør- og vindussensorer når du er hjemme (ved hjelp av «Home Arm»-modus), kan du gå inn i «ARM» og trykke og holde nede dørsensoren. Nå kan du flytte den til HOME/ARM-sonen. Nå vil sensoren aktiveres både når Guardian er i «Armed»- og i «Hove Armed»-modus.

guide screenshotguide screenshot

OPPRETTE EN PLANLAGT ARM/DISARM

Gå til Guardian-grensesnittet og klikk på Settings → Schedule → add schedule. Velg et tidspunkt når du vil aktivere alarmen. Velg deretter «repeat» og velg til slutt hvilken handling du vil utføre under «Master Pattern».

guide screenshotguide screenshot

DELING AV DIN GUARDIAN-ENHET

Hvis du vil dele Guardian med familien din, går du til Guardian-grensesnittet og klikker på blyanten øverst til høyre. Klikk deretter på «Share Device» → «Add Sharing» og skriv inn kontonavnet du vil dele enheten med. Merk at personen må opprette sin egen konto for å få tilgang.

guide screenshotguide screenshotguide screenshotguide screenshot