KAMERAVEILEDNING

SAMMENKOBLE KIMEN MED KLOKKEN

1 Plugg inn NEXSMART™ CHIME i adapteren. Når den er montert, kobler du NEXSMART™ CHIME og adapteren til en stikkontakt.

guide screenshot

2 Trykk to ganger på TILBAKESTILLE-knappen på KIMEN

guide screenshot

3 Etter et kort trykk på TILBAKESTILLE-knappen blinker indikatorlampen blått, noe som indikerer at enheten nå er i sammenkoblingsmodus.

guide screenshot

4 Trykk på ringeklokkeknappen på NEXSMART™ BELL.

guide screenshot

5 Når den trykkes på, aktiveres BELL og spiller en kort melodi samtidig som den varsler smarttelefonen din.

guide screenshot

6 Når NEXSMART™ BELL har blitt aktivert, kobles CHIME automatisk til. NEXSMART™ CHIME spiller av en kort lyd når den er koblet til, og indikatorlyset lyser konstant blått.

guide screenshot

7 Du har nå konfigurert den nye CHIME og sammenkoblet den med NEXSMART™ BELL. Vi håper du liker ditt nye produkt!

guide screenshot