Download App

1 Søk etter «Smart life – Smart Living» i App Store eller Google Play. Du kan også skanne en av QR-kodene her.

guide screenshot

Hvordan konfigurerer du GUARDIAN 4G

1Sett inn SIM-kortet ditt i NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY.

guide screenshot

2Koble strømkabelen til din NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY.

guide screenshot

3Slå på din NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY ved å flytte bryteren til ON.

guide screenshot

4 Trykk og hold konfigurasjonsknappen inne til Wi-Fi-indikatoren blinker langsomt.

guide screenshot

5 Åpne SmartLife-appen.

guide screenshot

6 Når din nye GUARDIAN 4G vises på skjermen, trykker du på den lille "+" ved siden av sensoren.

7 Success!

guide screenshot guide screenshot

Hvordan pare du dør-/vindussensor

1 Klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

2 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

3 Fjern plastremsen fra sensoren

guide screenshot

4 Aktiver den valgte sensoren

guide screenshot

5 Da vil det høres to korte pipelyder som indikerer at sensoren din er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 4G

6 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du liten bevegelsessensor

1 Klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

2 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

3 Bruk et «stiftverktøy» for å stille inn LITEN BEVEGELSESSENSOR til de riktige innstillingene, som er «PÅ og TEST»

guide screenshot

4 Aktiver den valgte sensoren

guide screenshot

5 Da vil det høres to korte pipelyder som indikerer at sensoren din er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 4G.

6 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du stor bevegelsessensor

1 Klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

2 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

3 Bruk et «stiftverktøy» for å stille inn LITEN BEVEGELSESSENSOR til de riktige innstillingene, som er «PÅ» (ved å skyve splitten opp)

4 Aktiver den valgte sensoren

guide screenshot

5 Da vil det høres to korte pipelyder som indikerer at sensoren din er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 4G

6 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du fjernkontroll

1 Klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

2 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

3 Aktiver den valgte sensoren

guide screenshot

4 Da vil det høres to korte pipelyder som indikerer at sensoren din er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 4G

5 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du innendørssirene

1 Slå på SIRENEN ved å skyve pinnen til siden som har «PÅ» skrevet på den.

guide screenshot

2 Koble SIRENEN til et strømuttak.

guide screenshot

3 Trykk på den runde knappen 3 ganger, du vil høre et pip fra SIRENEN og SIRENens LED-ring lyser rødt.

guide screenshot guide screenshot

4 Trykk deretter på knappen med musikkikonet på GUARDIAN 4G GATEWAY og hold den nede i 3-5 sekunder til GATEWAY begynner å lyse.

5 Trykk deretter på SOS-knappen i smart life-appen din.

6 Success!

guide screenshot guide screenshot

Hvordan konfigurerer du Skal Sikring for GUARDIAN 4G

Gjennomgang brukerinnstillingene og grensesnittmenyene for GUARDIAN 4G