Download App

1 Søk etter «Smart life – Smart Living» i App Store eller Google Play. Du kan også skanne en av QR-kodene her.

guide screenshot

Hvordan konfigurerer du GUARDIAN 4G

1Sett inn SIM-kortet ditt i NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY.

guide screenshot

2Koble strømkabelen til din NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY.

guide screenshot

3Slå på din NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY ved å flytte bryteren til ON.

guide screenshot

4 Koble telefonen til Wi-Fi (2,4 GHz).

5 Åpne SmartLife-appen.

guide screenshot

6 Klikk på «+» i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

7 Trykk på «LEGG TIL ENHET».

guide screenshot

8 I kolonnen til venstre velger du «SENSORER» og deretter Alarm (Wi-Fi)

9 Skriv inn Wi-Fi-passordet ditt og klikk på «Neste». Passordet må ikke inneholde spesialtegn.

10 Marker for «Bekreft at indikatoren blinker raskt» og klikk på «Neste» for å koble til nettverket.

guide screenshot guide screenshot guide screenshot guide screenshot guide screenshot

11 Når din nye GUARDIAN 4G vises på skjermen, trykker du på den lille "+" ved siden av sensoren.

12 Success!

guide screenshot guide screenshot

Hvordan pare du dør-/vindussensor

1 Klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

2 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

3 Fjern plastremsen fra sensoren

guide screenshot

4 Aktiver den valgte sensoren

guide screenshot

5 Da vil det høres to korte pipelyder som indikerer at sensoren din er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 4G

6 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du liten bevegelsessensor

1 Klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

2 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

3 Bruk et «stiftverktøy» for å stille inn LITEN BEVEGELSESSENSOR til de riktige innstillingene, som er «PÅ og TEST»

guide screenshot

4 Aktiver den valgte sensoren

guide screenshot

5 Da vil det høres to korte pipelyder som indikerer at sensoren din er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 4G.

6 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du stor bevegelsessensor

1 Klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

2 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

3 Bruk et «stiftverktøy» for å stille inn LITEN BEVEGELSESSENSOR til de riktige innstillingene, som er «PÅ» (ved å skyve splitten opp)

4 Aktiver den valgte sensoren

guide screenshot

5 Da vil det høres to korte pipelyder som indikerer at sensoren din er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 4G

6 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du fjernkontroll

1 Klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

2 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

3 Aktiver den valgte sensoren

guide screenshot

4 Da vil det høres to korte pipelyder som indikerer at sensoren din er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 4G

5 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du innendørssirene

1 Slå på SIRENEN ved å skyve pinnen til siden som har «PÅ» skrevet på den.

guide screenshot

2 Koble SIRENEN til et strømuttak.

guide screenshot

3 Trykk på den runde knappen 3 ganger, du vil høre et pip fra SIRENEN og SIRENens LED-ring lyser rødt.

guide screenshot guide screenshot

4 Trykk deretter på knappen med musikkikonet på GUARDIAN 4G GATEWAY og hold den nede i 3-5 sekunder til GATEWAY begynner å lyse.

5 Trykk deretter på SOS-knappen i smart life-appen din.

6 Success!

guide screenshot guide screenshot

Hvordan konfigurerer du Skal Sikring for GUARDIAN 4G

Gjennomgang brukerinnstillingene og grensesnittmenyene for GUARDIAN 4G