Hvordan du setter opp din Guardian 4G

1Installer braketten på veggen.

2Skyv NEXSMART 4G GATEWAY på braketten. Når GATEWAY er på braketten trykkes sabotasjebryteren ned.
Hvis GATEWAY flyttes bort fra braketten vil sabotasjebryteren alarmere.

guide screenshot
Forrige side