oppsett

1Last ned og åpne appen "SMART LIFE".

guide screenshot

2Klikk på plusstegnet øverst til høyre, og deretter “Add Device”

guide screenshot

3Dette skjermbildet vil vises. Området i rødt indikerer at telefonen din søker etter enheten.

guide screenshot

4På NEXSMART™ SMART TRACKER-enheten din, trykk og hold knappen i ca. 3 sekunder til du hører en lyd fra enheten.

guide screenshot

5Enheten din bør vises på telefonen din. En liten symbol vil identifisere den, trykk deretter på “Add” -knappen.

guide screenshot

6Trackeren vil bli lagt til, dette kan ta et øyeblikk. Når det er vellykket, klikk på “Done” -knappen.

guide screenshot

7Nå er NEXSMART™ SMART TRACKER klar til bruk og fullt koblet til telefonen din. Trykk på "..." knappen hvis du vil gå inn i de avanserte innstillingene. Her kan du endre navn og logo for enheten.

guide screenshot

Bruk

1Åpne "Smart Life" -appen på telefonen din.

guide screenshot

2 Nå vil du se en liste over enhetene dine. I dette tilfellet kan du se en tracker med navnet "Keys". Klikk på dette området for å få tilgang til enheten din.

guide screenshot

3 Dette er hovednavet for NEXSMART™ SMART TRACKER. Du kan se statusen til enheten din. Trykk på "Find" -knappen for å aktivere trackeren sitt alarm. Du kan også trykke på "Location Record" -knappen for å se historikken til enheten din på et kart og i en listeform.

guide screenshot

4 Hold og dra den grå linjen opp for å se den fulle menyen for enheten.

guide screenshot

5 Trackeren vil varsle deg hvis telefonen din kommer utenfor rekkevidden til enheten. Hvis du ikke ønsker å bli forstyrret av dette, trykk på “Set Up Alerts” -knappen.

guide screenshot

6 Lyden som vil spille av, kan tilpasses hvis du trykker på “Select Ringtone” -knappen.

guide screenshot

7I denne menyen kan du velge og lytte til de forskjellige ringetonene. Det blå hake-merket indikerer den nåværende ringetonen.

guide screenshot

8 Hvis du trykker på “Default Volume” -knappen kan du velge hvor høyt lyden skal være. Du kan også se nåværende innstilling.

guide screenshot

9 I denne menyen vil det blå hake-merket indikere den nåværende innstillingen. Trykk på alternativet du foretrekker.

guide screenshot

10 I hovedmenyen kan du alltid se batteristatusen til trackerne dine.

guide screenshot
>>> Smart Home Veiledning