Christian viser hvordan man setter opp og bruker Automation på NEXSMART™-produkter via appen.

Med Automation kan du automatisere handlinger på kameraet ditt. For eksempel kan du få kameraet til å ta opp på bestemte tidspunkter, eller få alle kameraene i hjemmet til å ta opp når et kamera oppdager bevegelse.
For å lage en automatisering, går vi først under kategorien "Smart" og velger "Automation" -fanen.

Eksempel 1: Lag en plan for når kameraene dine vil ta opp

 

1 Trykk på det blå "+" øverst i høyre hjørne under ”Automation”.

guide screenshot

2 Vi må nå sette en "Condition", dvs. handlingen som må aktivere en "Task", oppgaven eller handlingen som må utføres.

3 Her velger vi "Schedule" og angir en tid. Det er også mulig å velge om handlingen skal gjentas på forskjellige dager under "Repeat".

4 Trykk på det blå krysset på "Then"-delen av timeplanen. Da må vi velge vår "Task". Velg "Run the device" og velg kameraet ditt.

5+ 6 Velg "SD Card Recording Switch" og trykk "On" og "Save". Velg deretter "Record Mode" og klikk "Non-stop recording" og "Save". Trykk deretter på "Next".

7 Nå får du oversikt over automatiseringen vi har laget og kan navngi automatiseringen under "Name". Trykk nå "Save" og deretter "Yes".

guide screenshot

Nå begynner kameraet å ta opp klokka 8:30 de valgte dagene.

Husk å lage en automatisering som slår av opptaket igjen senere på dagen.

Eksempel 2: Få et kamera til å ta opp når et annet kamera oppdager bevegelse (krever at kameraene er satt opp med bevegelsesopptak)

1 Under "Automation" trykker vi på det blå "+" øverst til høyre.

guide screenshot

2 Vi velger da ”When device status changes”.

guide screenshot

3 Velg kameraet som vil aktivere det andre når du beveger deg, i dette tilfellet Camera 1.

guide screenshot

4 Og trykker på "Motion Detected".

guide screenshot

5 Trykk på det blå krysset på "Then"-delen av timeplanen. Nå velger vi hva kameraet skal aktivere når det er bevegelse. Vi trykker ”Run the device”.

guide screenshot

6 Velger det andre kameraet, Camera 2.

guide screenshot

7 Trykk på "Record Mode" og velg "Non-stop Recording" og trykk på neste.

guide screenshot

8 Under "Task" kan vi trykke på det blå "+" og velge "Delay".

guide screenshot

9 Nå velger vi hvor lenge vi vil at kameraet skal ta opp når det andre kameraet oppdager bevegelse.

10 Vi trykker på det blå "+" igjen under "Task" og trykker på kjør enheten.

guide screenshot

11 Vi velger kameraet igjen. Trykk på "Record Mode" og velg "Event Recording", trykk "Save" og "Next".

guide screenshot

12 Nå kan vi se kjeden av handlinger. Når Camera 1 oppdager bevegelse, vil Camera 2 begynne å ta opp direkte. Den tar nå opp i 3 minutter (forsinkelse) og vil da bare gå tilbake til opptak bare i bevegelse.

13 Vi trykker nå "Save" og "Yes" for å begynne å bruke automatisering.

guide screenshot