Christian viser hvilke metoder som kan brukes til å legge til et NEXSMART™ overvåkingskamera i appen.

QR kode

1 Start med å plassere kameraet nær ruteren.

2 Nullstill kameraet, og vent til det står "Waiting for Wi-Fi Config" eller til en diode lyser opp ved kameralinsen.

3 I Smart Life klikker du på plusstegnet i øverste høyre hjørne

guide screenshot

4 Klikk på "Security & Video Surveillance" og deretter på “Smart Camera”

guide screenshot

5 Klikk på "make sure the indicator is flashing…." og deretter "neste".

guide screenshot

6 Velg ditt Wi-Fi, og tast koden til dette. Trykk på “Next”

guide screenshot

7 Når QR-koden vises, skanner du den med kameraet. Telefonen skal være omtrent 20-30 cm foran kameralinsen.

8 Kameraet lager en ny lyd når QR-koden skannes, så trykker du "I heard a Prompt".

guide screenshot

EZ Mode

1 Start med å plassere kameraet nær ruteren.

2 Nullstill kameraet, og vent til det står "Waiting for Wi-Fi Config" eller annen lyd.

3 I Smart Life klikker du på "+" i øverste høyre hjørne

4 Klikk på "Security & Video Surveillance" og deretter på “Smart Camera”

guide screenshot

5 Trykk på “QR Code” i øverste høyre hjørne, og velg deretter “EZ Mode”

guide screenshot

6 Velg ditt Wi-Fi, og tast koden til dette. Trykk på “Next”

guide screenshot

7 Appen vil nå søke etter kameraet, og når det er funnet, trykker du på “Done”

guide screenshot

Cable

1 Koble kameraet til ruteren med en nettverkskabel.

2 Nullstill kameraet, og vent til det står "Waiting for Wi-Fi Config" eller annen lyd.

3 I Smart Life klikker du på plusstegnet i øverste høyre hjørne

4 Klikk på "Security & Video Surveillance" og deretter på “Smart Camera”

guide screenshot

5 Klikk på ”QR code", og bytt til ”Cable”

guide screenshot

6 Klikk på ”Power on the device and make sure the indicator is flashing....”. Applikasjonen vil være å søke etter enhetene.

7 Når kameraet er funnet på nettverket, så velg det for å legge det til i appen.

guide screenshot

8 Etter et øyeblikk har appen lagt til kameraet.

guide screenshot

POE

1 Koble strømkabelen til POE-INJECTORen

2 Koble en nettverkskabel fra "DATA IN" direkte til ruteren din.

3 Koble en nettverkskabel fra "DATA POWER OUT" til kameraet.

guide screenshot

4 Tilbakestill kameraet og vent til det begynner å si "Waiting for Wi-Fi Config" eller til en LED lyser opp ved kamerallinsen.

5 I Smart Life, klikk på plusstegnet i øvre høyre hjørne.

6 Klikk på "Security & Video Surveillance" og deretter på "Smart Camera”.

guide screenshot

7Klikk på ”QR code" og bytt til ”Cable”.

guide screenshot

8 Klikk på ”Power on the device and make sure the indicator is flashing....”. Appen vil starte med å søke etter enhetene.

9 Når kameraet er funnet på nettverket, velg det for å legge det til i appen.

guide screenshot

10 Etter en stund vil appen ha lagt til kameraet.

guide screenshot
>>> KAMERAVEILEDNING