Christian viser hvordan man setter opp et Home for NEXSMART™ produkter via appen.

Opret et Home

1 Første gang man oppretter et hjem, trykker man på fanen "Me".

guide screenshot

2 Deretter trykker man på "Home Management".

guide screenshot

3 Trykk på "Create a home" for å opprette et hjem.

guide screenshot

4 Nå kan vi gi det et navn og legge til forskjellige rom hvis dette ønskes.

guide screenshot

5 Når man er fornøyd, trykker man på "Save" og "Done" i popup-vinduet.

6 Nå har du laget et hjem.

Opprett flere hjem

1 Fra Home-skjermen trykker du på hjemmet ditt øverst i venstre hjørne.

guide screenshot

2 Dette åpner en rullegardinmeny, og her velges "Home Management".

guide screenshot

3 Trykk på "Create a home" og følg veiledningen til å opprette et hjem, punkt 4-6 ovenfor.

guide screenshot

4 Når du har opprettet enda et hjem, kan du velge det i rullegardinmenyen fra Home-skjermen.

guide screenshot

Deling av hjem

1 For å dele et hjem med en annen bruker, starter man med å gå inn i "Home Management" i rullegardinmenyen øverst til venstre.

guide screenshot

2 I listen over hjem velges det man vil dele.

guide screenshot

3 Trykk på "Add Member" og deretter "App Account".

guide screenshot

4 Velg et valgfritt navn på personen som skal ha tilgang.

5 Velg region, og skriv e-postadressen som er brukt til brukeren under "Account".

6 Under "Family Role" velges tilgangsnivå. Common Member gir tilgang til enheter i det aktuelle hjem samt visse innstillinger. Administrator gir rettigheter til å endre i hjem-innstillinger m.m.

guide screenshot

Fra den andre brukerens smart life

1 Gå inn under fanen "Me" og deretter "Home Management". Nå bør du se et hjem som avventer.

guide screenshot guide screenshot

2 Trykk på det, og trykk på "Accept" i popup-vinduet.

guide screenshot guide screenshot