Veiledning: Kabelkamera
Veiledning: Batterikamera

Kabelkamera

Konstant optagelse

1 Fra kameraets startside klikker du på blyanten i øverste høyre hjørne.

guide screenshot

2 Klikk på "Storage Settings"

guide screenshot

3 Hvis det er første gang du bruker SD-kortet, så trykk på "Format" og deretter "Confirm". Vent til kameraet har formatert kortet. (Dette kan ta opptil et par minutter).

guide screenshot

4 Sørg for at "Local Recording" er slått på. Når den hvite sirkelen er til høyre og resten er blå, er det aktivert (se bilde nedenfor).

guide screenshot

5 Deretter trykker du på "Recording Mode" og haker av "Non-stop”.

guide screenshot

6 Nå opptar kameraet konstant og overskriver det eldste først når SD-kortet er fylt.

Opptak av bevegelsesdeteksjon

1 Følg først veiledningen om konstant opptak fra punkt 1-4 ovenfor.

2 Deretter trykker du på "Recording Mode" og haker av "Event Recording".

guide screenshot

3 Tilbake i menyen "Settings" velger du "Detection Alarm Settings".

guide screenshot

4 Her slår vi på "Motion Detection Alarm".

guide screenshot

5 Vi kan også endre følsomheten under "Alarm Sensitivity Level".

Planlagt opptak (kan både gjøres for konstant opptak og opptak ved bevegelse)

1 Etter å ha slått på enten konstant opptak eller opptak ved bevegelse, går du videre her.

2 I "Storage Settings" trykker du på "Schedule"

guide screenshot

3 Deretter trykker du på "Add" for å legge til en timer til opptak.

guide screenshot

4 Øverst velges et tidspunkt du vil starte med å oppta.

guide screenshot

5 Slår man på "Notification", mottar man en push-melding når timeren starter opptak.

6 Nederst velger man hva timeren skal gjøre. Velger man "On", aktiverer timeren opptak, og velger man "Off", deaktiverer timeren opptak.

7 Under "Repeat" kan man velge om man vil gjenta timeren flere av ukens dager.

guide screenshot

8 Klikk nå på "Save" øverst til høyre for å lagre timeren.

9 Deretter kan man angi flere timere ved å trykke på "Add Schedule" nederst.

guide screenshot

10 Husk både å lage en timer til aktivering av opptak og til deaktivering.

11 Timere kan aktiveres eller deaktiveres ved å trykke på den lille skyveknappen til høyre for timeren.

Batterikamera

Opptak av bevegelsesdeteksjon

Med et batterikamera kan du automatisk registrere når bevegelse aktiverer bevegelsessensoren. Kameraet overskriver det eldste opptaket først når SD-kortet er fullt.

1 Klikk på de tre punktene øverst til høyre på kameraets hjemmeside.

guide screenshot

2 Hvis dette er første gang du bruker et SD-kort, velger du "Storage Settings", trykker på "Format" og deretter på "Confirm". Vent til kameraet har formatert SD-kortet (dette kan ta noen minutter).

guide screenshot guide screenshot

3 Velg "PIR" fra "Settings"-menyen. Dette er bevegelsesdeteksjon. Hvis "Off" er valgt, vil ikke kameraet ta opp eller varsle når det er bevegelse. Hvis "Low" er valgt, vil kameraet ta opp når det er bevegelse, gi varsler og ha lav følsomhet for bevegelser. Hvis "High" er valgt, vil kameraet ta opp når det er bevegelse, gi varsler og ha høy følsomhet for bevegelser.

guide screenshot guide screenshot

4 Fra "Settings"-menyen kan også "Detection Alarm Settings" velges. Her kan du aktivere eller deaktivere et menneskelig filter. Ved å aktivere innstillingen "Human Body Filtering", vil kameraet være mindre følsomt for bevegelser som ikke har en menneskelig form. Dette er praktisk hvis du for eksempel ikke vil ha bilder av dyr som løper gjennom hagen.

guide screenshot guide screenshot