STILLE ADMINISTRATORPASSORD

1 Skriv inn «8 8 8 8» etterfulgt av (kontroll-ikon)

guide screenshot

2 Skriv inn «9» etterfulgt av (kontrollikon)

guide screenshot

3 Skriv inn det nye 4-sifrede administratorpassordet, og trykk deretter på (avmerkingsikon)

4 Success!

guide screenshot

STILLE BRUKERPASSORD

1 Skriv inn «8 8 8 8» etterfulgt av (kontroll-ikon).

guide screenshot

2 Skriv inn «0» etterfulgt av (kontrollikon)

guide screenshot

3 Skriv inn det nye 4-sifrede brukerpassordet, og trykk deretter på (avmerkingsikon)

4 Success!

guide screenshot

Hvordan pare du RFID-tag

Hvordan pare du Keypad til Guardian 2

1 Skyv kabeldekselet av baksiden av tastaturet.

guide screenshot

2 Slå på tastaturet ved å skyve pinnen slik at den er på linje med «ON»

3 Forsyn tastaturet med strøm ved å koble til den medfølgende strømkabelen.

guide screenshot

4 Skyv kabeldekselet på igjen.

guide screenshot

5 Gå til GUARDIAN 2-hjemmesiden i SmartLife og klikk på «Tilbehør».

guide screenshot

6 Velg «Fjernkontroll»

guide screenshot

7 Klikk på «+» i høyre hjørne

guide screenshot guide screenshot

8 På tastaturet trykker du på standardpassordet «1, 2, 3, 4» etterfulgt av «Armer-knappen» (symbol på en mann som flykter)

guide screenshot

9 Da høres det to korte pipelyder som indikerer at tastaturet ditt er riktig sammenkoblet med GUARDIAN 2.

10 Success!

guide screenshot

ARMER/DESARMER – BRUKE BRUKERPASSORD

ARMER BORTE

1 Trykk på «Armer-knappen» (symbol på en mann som flykter)

2 Trykk på standardpassordet «1, 2, 3, 4» på tastaturet

guide screenshot

DISARM

1 Trykk på «Desarmer» (symbol på et skjold med et kryss i)

2 Trykk på standardpassordet «1, 2, 3, 4» på tastaturet

guide screenshot

HJEMMEARMER

1 Trykk på «Hjemmearmer-knappen» (symbol på et skjold med en mann)

2 Trykk på standardpassordet «1, 2, 3, 4» på tastaturet

guide screenshot

ARMER/DESARMER – BRUKE EN RFID-BRIKKE

ARMER BORTE

1 Trykk på «Armer-knappen» (symbol på en mann som flykter)

2 Legg RFID-brikken på det angitte stedet på tastaturet (den øvre delen av tastaturet)

guide screenshot

DISARM

1 Trykk på «Desarmer» (symbol på et skjold med et kryss i)

2 Legg RFID-brikken på det angitte stedet på tastaturet (den øvre delen av tastaturet)

guide screenshot

HJEMMEARMER

1 Trykk på «Hjemmearmer-knappen» (symbol på et skjold med en mann)

2 Legg RFID-brikken på det angitte stedet på tastaturet (den øvre delen av tastaturet)

guide screenshot