VEILEDNING: HVORDAN LAGE EN AUTOMATISERING FOR DIN SMARTPÆRE

1 Klikk på «Scene» nederst på skjermen.

guide screenshot

2 Klikk på “Create Scene”.

guide screenshot

3 Klikk på “When device status changes”.

guide screenshot

4 Klikk på kameraet du vil bruke.

guide screenshot

5 Klikk på “Motion Detection” og slå på bevegelsesdeteksjon.

guide screenshot

6 Klikk på den blå «+» i kategorien “Then”.

guide screenshot

7 Klikk på “Run the Device”.

guide screenshot

8 Velg smartpæren du vil bruke.

guide screenshot

9 Klikk på “ON/OFF”.

guide screenshot

10 10. Sørg for at handlingen er satt til “on”.

guide screenshot

11 11. Trykk på “Save”.

guide screenshot

>>> Smartpærer Veiledning