VEILEDNINGER:

VEILEDNING: HVORDAN LEGGE TIL SMARTPÆRER I SMARTLIFE

1 I Smart Life klikker du på plusstegnet i øvre høyre hjørne. Trykk deretter på "Add Device".

guide screenshot

2 Klikk på "Lighting" og deretter på "Light Source (BLE)”

guide screenshot

3 Klikk på "Confirm the light has flashed or breathed" og deretter på "next".

guide screenshot

4 Når enheten din er synlig, klikker du på plusstegnet for å legge til enheten.

guide screenshot

5 Velg Wi-Fi og oppgi passordet. Trykk på "next".

guide screenshot

6 Klikk på “Done” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

VEILEDNING: HVORDAN LAGE EN TIDSPLAN FOR DIN SMARTPÆRE

1 1. Trykk på “More”-knappen i nedre høyre hjørne.

guide screenshot

2 Klikk på “Schedule”.

guide screenshot

3 Klikk på “Add”.

guide screenshot

4 Still inn tidspunktet for når automatiseringen skal starte.

guide screenshot

5 Under “Repeat” kan du velge om handlingen skal gjentas på bestemte dager.

guide screenshot

6 Hvis du vil ha varsler, sørg for å trykke på knappen slik at den blir grønn under “Notification”.

7 Sørg for at LED er satt til “on”.

guide screenshot

8 Trykk på “Add Schedule” nederst på skjermen.

guide screenshot

9 Still inn tidspunktet for når automatiseringen skal stoppe.

10 Gjenta trinn 5 og 6.

11 Sørg for at LED er satt til “Off”.

12 Klikk på “Save” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

VEILEDNING: HVORDAN LAGE EN AUTOMATISERING FOR DIN SMARTPÆRE

1 Klikk på «Scene» nederst på skjermen.

guide screenshot

2 Klikk på “Create Scene”.

guide screenshot

3 Klikk på “When device status changes”.

guide screenshot

4 Klikk på kameraet du vil bruke.

guide screenshot

5 Klikk på “Motion Detection” og slå på bevegelsesdeteksjon.

guide screenshot

6 Klikk på den blå «+» i kategorien “Then”.

guide screenshot

7 Klikk på “Run the Device”.

guide screenshot

8 Velg smartpæren du vil bruke.

guide screenshot

9 Klikk på “ON/OFF”.

guide screenshot

10 10. Sørg for at handlingen er satt til “on”.

guide screenshot

11 11. Trykk på “Save”.

guide screenshot