VEILEDNING: HVORDAN LAGE EN TIDSPLAN FOR DIN SMARTPÆRE

1 1. Trykk på “More”-knappen i nedre høyre hjørne.

guide screenshot

2 Klikk på “Schedule”.

guide screenshot

3 Klikk på “Add”.

guide screenshot

4 Still inn tidspunktet for når automatiseringen skal starte.

guide screenshot

5 Under “Repeat” kan du velge om handlingen skal gjentas på bestemte dager.

guide screenshot

6 Hvis du vil ha varsler, sørg for å trykke på knappen slik at den blir grønn under “Notification”.

7 Sørg for at LED er satt til “on”.

guide screenshot

8 Trykk på “Add Schedule” nederst på skjermen.

guide screenshot

9 Still inn tidspunktet for når automatiseringen skal stoppe.

10 Gjenta trinn 5 og 6.

11 Sørg for at LED er satt til “Off”.

12 Klikk på “Save” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

>>> Smartpærer Veiledning