VEILEDNING: HVORDAN LEGGE TIL SMARTPÆRER I SMARTLIFE

1Sett støpselet i en strømkilde, hold nede knappen på støpselet i ca. 6 sekunder. Pluggen begynner å blinke etter noen sekunder. Dette betyr at pluggen er i paringsmodus.

2 I Smart Life klikker du på plusstegnet i øvre høyre hjørne. Trykk deretter på “Add Device”.

guide screenshot

3 Klikk på “Electrical” og deretter på “Socket (BLE)”.

guide screenshot

4 Klikk på “Confirm the indicator is blinking rapidly” og deretter på “next”.

guide screenshot

5 Når enheten din er synlig, klikker du på plusstegnet for å legge til enheten.

guide screenshot

6 Velg Wi-Fi og oppgi passordet. Trykk på “next”.

guide screenshot

7 Klikk på “Done” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

>>> Smartstøpsler veiledning