VEILEDNINGER:

VEILEDNING: HVORDAN LEGGE TIL SMARTSTØPLSER I SMARTLIFE

1 I Smart Life klikker du på plusstegnet i øvre høyre hjørne. Trykk deretter på “Add Device”.

guide screenshot

2 Klikk på “Electrical” og deretter på “Socket (BLE)”.

guide screenshot

3 Klikk på “Confirm the indicator is blinking rapidly” og deretter på “next”.

guide screenshot

4 Når enheten din er synlig, klikker du på plusstegnet for å legge til enheten.

guide screenshot

5 Velg Wi-Fi og oppgi passordet. Trykk på “next”.

guide screenshot

6 Klikk på “Done” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

VEILEDNING: HVORDAN LAGE EN TIDSPLAN FOR DITT SMARTSTØPSEL

1 Trykk på “Setting”-knappen i nedre høyre hjørne.

guide screenshot

2 Klikk på “Schedule”.

3 Klikk på “Add Schedule”.

guide screenshot

4 Still inn tidspunktet for når automatiseringen skal starte.

guide screenshot

5 Velg dagene for når handlingen skal gjentas.

6 Sørg for at “Switch 1” er satt til “ON”.

7 Klikk på “Save” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

8 Trykk på “Add Schedule” nederst på skjermen.

guide screenshot

9 Still inn tidspunktet for når automatiseringen skal stoppe.

guide screenshot

10 Velg dagene når handlingen skal gjentas.

11 Sørg for at “Switch 1” er satt til “Off”.

12 Klikk på “Save” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

VEILEDNING: HVORDAN LAGE EN AUTOMATISERING FOR DITT SMARTSTØPSEL

1 Klikk på «Scene» nederst på skjermen.

guide screenshot

2 Klikk på “Create Scene”.

guide screenshot

3 Klikk på “When device status changes”.

guide screenshot

4 Klikk på kameraet du vil bruke.

guide screenshot

5 Klikk på “Motion Detection” og slå på bevegelsesdeteksjon.

guide screenshot

6 Klikk på den blå «+» i kategorien “Then”.

guide screenshot

7 Klikk på “Run the Device”.

guide screenshot

8 Velg smartstøpslet du vil bruke.

guide screenshot

9 Klikk på “ON/OFF”.

guide screenshot

10 Sørg for at handlingen er satt til “ON”.

guide screenshot

11 Trykk på “next”.

guide screenshot

12 Trykk på “Save”.

guide screenshot