VEILEDNING: HVORDAN LAGE EN AUTOMATISERING FOR DITT SMARTSTØPSEL

1 Klikk på «Scene» nederst på skjermen.

guide screenshot

2 Klikk på “Create Scene”.

guide screenshot

3 Klikk på “When device status changes”.

guide screenshot

4 Klikk på kameraet du vil bruke.

guide screenshot

5 Klikk på “Motion Detection” og slå på bevegelsesdeteksjon.

guide screenshot

6 Klikk på den blå «+» i kategorien “Then”.

guide screenshot

7 Klikk på “Run the Device”.

guide screenshot

8 Velg smartstøpslet du vil bruke.

guide screenshot

9 Klikk på “ON/OFF”.

guide screenshot

10 Sørg for at handlingen er satt til “ON”.

guide screenshot

11 Trykk på “next”.

guide screenshot

12 Trykk på “Save”.

guide screenshot

>>> Smartstøpsler veiledning