VEILEDNING: HVORDAN LAGE EN TIDSPLAN FOR DITT SMARTSTØPSEL

1 Trykk på “Setting”-knappen i nedre høyre hjørne.

guide screenshot

2 Klikk på “Schedule”.

3 Klikk på “Add Schedule”.

guide screenshot

4 Still inn tidspunktet for når automatiseringen skal starte.

guide screenshot

5 Velg dagene for når handlingen skal gjentas.

6 Sørg for at “Switch 1” er satt til “ON”.

7 Klikk på “Save” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

8 Trykk på “Add Schedule” nederst på skjermen.

guide screenshot

9 Still inn tidspunktet for når automatiseringen skal stoppe.

guide screenshot

10 Velg dagene når handlingen skal gjentas.

11 Sørg for at “Switch 1” er satt til “Off”.

12 Klikk på “Save” i øvre høyre hjørne.

guide screenshot

>>> Smartstøpsler veiledning